Türk-Özbek İş Forumunda yapılan konuşma

Ahmet Başar Şen 30.09.2017

Sayın Başbakan Yardımcısı Jamşid
KUÇKAROV!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR!

Sayın Devlet Temsilcileri,

Türk ve Özbek İş Camialarının Değerli
Temsilcileri!

Sayın Özbek Kardeşlerimiz!

Sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu buluşmanın gerçekleşmesine vesile olan, katkıda bulunan her iki tarafın yetkililerine minnettarlığımı bildiriyorum.

Türkiye’nin ekonomisinin kalbinin attığı dünya şehri olan İstanbul’dan büyük bir işadamları heyetinin Taşkent’te ağırlayabilmek bizler için sevinç kaynağı olduğu kadar ayrıcalıktır da.

1882 yılında kurulan ve 400 binden fazla üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin en köklü ve en büyük mesleki kuruluşlarından birini teşkil etmektedir. Türkiye, 2016 yılında yaptığı 142,5 milyar ABD Doları tutarındaki ihracatın 74,8 milyar Doları İstanbul bölgesinden kaynaklanmıştır. Başka bir ifadeyle, İstanbul, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 52’sini sağlamaktadır. Öte yandan, İstanbul’un Türkiye GSYİH’na katkısı ise yüzde 30 dolayındadır.

İstanbul’un halihazırdaki nüfusu 15 milyondur. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin önündedir. Son beş yılda yapılan istatistiki çalışmalar, İstanbul’un mevcut ekonomik büyüklüğüyle başlı başına bir ülke olması halinde, dünyanın ilk 45 ekonomisi arasında yer alacağını ve Mısır, Portekiz, İrlanda, Çekya, Filipinler, Pakistan, Romanya, Ukrayna ve Macaristan gibi ülkeleri geride bırakacağını göstermektedir.

Değerli Katılımcılar!

Türkiye bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren Özbekistan’ın milli devletini ve ekonomisini tahkim sürecine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir. İlişkilerimiz bağımsızlık sonrasında hızla gelişme kaydetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Savkat Mirziyoyev ile geçen Kasım ayında Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede tazelenen güçlü siyasi irade ile ilişkilerimizde yeni bir dönem açılmıştır.

Aynı köktengelen, ortak dil, din, tarih, kültür, manevi mirası paylaşan halklarımız arasındaki yakınlık ve kardeşlik duygusu, her türlü koşullarda ilişkilerimizin güvencesi olarak muhafaza edilecek ve geleceknesillere emanet edilecektir.

Sayın Konuklar,

Dünyanın en büyük 17. ekonomisine ve 80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye son 10 yılda yıllık ortalama % 4,5 oranında bir büyüme yakalamış, sanayileşme alanında önemli başarılara imza atmıştır. Türkler için Ata Yurdu Özbekistan’ın gönlümüzdeki müstesna yeri ise hepinizin malumudur. Türk kültürünün binlerce yıllık kadimi yurdu olan bu topraklar, hem dinimizin hem de evrensel bilimin El Beruniy,Uluğbey, İbn-i Sina, Al Horezmi, Ali Kuşçu gibi çağının ötesinde etki yapmışbilim insanlarının, İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tırmızi gibi en ulu alimlerinin yetişip ışık saçtığı coğrafyadır.

Günümüzde Özbekistan, sayıca Orta Asya nüfusunun yarısına yakın büyüklükteki, iyieğitimli genç ve dinamik nüfusuyla çeyrek yüzyıllık yapılanma aşamasını bitirmiş, bağımsızlık ve uluslararası itibarını pekiştirmiş, köklü devlet geleneğini, zengin kültürünü, istikrarlı yönetimi ve gelişmiş ekonomisi ile büyük gelecek vaat eden bir ülkedir. Bölgesindeki bütün ülkelere ve Afganistan’a komşu tek devlet olması itibariyle özel bir coğrafi konumu da bulunmaktadır. Özbekistan Hükümetinin takdir kazanan iyi komşuluk siyaseti, bölgesel ekonomikişbirliğinin gelişmesine ve buna bağlı olarak yeni projelere ilham vermektedir. Özbekistan çok önemli reform çalışmalarına imza atmaktadır. Özbekistan Hükümeti bu ayın başında tarihi bir karar alarak 21 yıl aradan sonra serbest kur rejimine dönme kararını uygulamaya koymuştur. Yeni Özbek Hükümeti’nin yerli ve yabancı girişimcilere, yatırımcılara yönelik müzahir tutumu, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alan kararlı adımları ve geniş vizyonu Özbekistan’ı her zamankinden daha cazip bir ülke haline getirmektedir.

Değerli dostlar,

Cumhurbaşkanlarımızın görüşmelerinde taraflarca sergilenen siyasi iradeden ilham alan ilişkilerimiz ticaret ve yatırım alanları başta gelmek üzere devinim kazanmıştır. İşbirliğimize yeni bir soluk getiren bu olumlu gelişmelerin, sürdürebilir ortak bir vizyona dönüştürülebilmesi hepimizin sorumluluk almamızı gerektirmektedir.

2017 yılında bu yeni dönemin temellerini başta ekonomi olmak üzere her alanda en sağlam şekilde atmak yolunda çalışıyoruz. Bu sene içinde üçüncü kez yapılmakta olan Türk-Özbek İş Forumunun bu amaca katkıda bulunacağından ve ilişkilerimizi bir adım daha ileri götüreceğinden hiç kuşkum yoktur. Önümüzdeki ayın sonunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev Türkiye’ye son 20 yıl zarfındaki en önemli, tarihi resmi ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlarımızın bu ziyaret çerçevesindeki görüşmelerive imzalanacak çok sayıdaki anlaşmayla bugünekadar sarf ettiğimiz ortak çabalarımız taçlandırılacaktır.

Değerli işadamlarımız!

Sizler bu coğrafyaya aşinasınız. Bu topraklarda hiç bir zaman yabancılık çekmedik. Tanışmaya ve tanıştırılmaya ihtiyacımız bulunmuyor. Özbekistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında çok daha çetin koşullarda bin yıldır hasret duyduğumuz kardeşlerimizin davetlerine icabet ederek, milli ekonominin kuruluş seferberliğine elbirliğiyle önemli katkılarda bulunduk. O dönemde hayata geçirdiğimiz projeler o günlerin nişanesi olarak hala dimdik ayaktadır. Coğrafi yakınlıkları ve ekonomik büyüklükleriyle önemli avantajlara sahip ülkelerle rekabet ederek, Özbekistan’ın dış ticaretinde veyatırımlarında, ilk 5 sıradaki yerimizi muhafaza edebilmiş olmamız ise ayrıca takdire şayandır.İşadamlarımızın ziyaret ve etkinliklerden istifade ederek edindikleriizlenimleri, dileklerini ve önerilerini açık yüreklikle bizlerle paylaşmalarınıbekliyoruz. Bu her iki Hükümetin de önümüzdeki döneme yönelik çalışmalarına ışık tutacaktır. Büyükelçiliğimizin her zaman yanınızda olacağına bilmenizi isterim.

Sözlerimi bitirmeden önce, bu ziyareti organize eden İstanbul Ticaret Odası’na ve Başkan Sayın İbrahim Çağlar’a, heyetimize Özbek misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunan Başbakan Yardımcısı Sayın Koçkarov’a ve değerli ekibine, bu ziyarete katılan tüm misafirlerimize teşekkürlerini sunmak istiyorum.

Ve sözlerimi bizlere öğüt olan bir Özbek atasözüyle bitirmek istiyorum

Birleşgen Özer - Birleşmegen tözer.

Sağlıcakla kalın.

dushanba - juma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Telefonla bilgi talepleri 14.00-17:00 saatleri arasında yanıtlanmaktadır.
01.01.2014
08.03.2014
21.03.2014
09.05.2014
28.07.2014 30.07.2014
01.09.2014
01.10.2014
04.10.2014 07.10.2014
29.10.2014
08.12.2014