Hocalı Katliamı'nın 23. Yıldönümü Vesilesiyle Büyükelçi Namık Güner Erpul Tarafından Yapılan Konuşma

Namık Güner Erpul 26.02.2015

Değerli
konuklar,

Bugün burada
Azerbaycan Cumhuriyeti Hocalı şehrinde 23 sene önce yaşanan acıyı hatırlamak
için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

1992 yılının 25 Şubatı 26
Şubata bağlayan gecesi Azerbaycan’ın Hocalı şehri Ermeni askerleri
tarafınca işgal edilerek, 63’ü çocuk, 106’si kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere
613 Azeri vatandaşı hunharca katledilmiştir. Bu olayda 8 aile yeryüzünden
tamamen silinmiş, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden
birini kaybetmişlerdir. 76’si çocuk olmak üzere 487 kişi yaralanmıştır. 1275
kişi Ermenilerce tutsak edilmiştir. Kaybolan 150 kişinin akıbeti ise hala bilinmemektedir.

23 sene önce
vuku bulan bu korkunç olay sadece Azerbaycan tarihinde değil,
dünya kamuoyu ve vicdanında da derin bir iz
bırakmıştır.

Çeşitli
platformlarda kendisini mağdur gösteren zihniyet tarafınca insanlığa karşı
yapılan sözkonusu suç henüz dünya topluluğu hatırasında yenidir.

Türkiye, Azeri kardeşlerinin 23 sene önce
karşı karşıya kaldıkları korkusunu her zaman kalpten derin şekilde hıssetmekte ve
samimi olarak bu acıyı paylaşmaktadır.

Hocalı katliamı insanlığın, bugün ve yarın için
ders çıkartmak açısından olduğu gibi bugüne kadar kendi tepkilerinin vicdanen
yargılanmasında da önemli olan bir olaydır.

Türkiye’de, Azerbaycan’da ve üçüncü ülkelerde
düzenlenen etkinliklerle biz katliamı hatırlıyor ve o sırada hayatını
kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Hocalı’nın unutulmaması için Azeri
kardeşlerimizi her türlü desteklemeye devam edeceyiz.

Hocalı katliamının yıldönümü vesilesiyle Meclis
dahil olmak üzere Türkiye’nın tüm kurum-kuruluşlarında çıkan bildiriler, ülkemizin
konuya gösterdiği hassasiyet ve ülkemizin Azeri kardeşlerimize verdiği desteğin bir örneğidir. Bu bağlamda Türkiye
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Hocalı katliamının 23.yıldönümü
etkinliklerine katılmıştır.

Burada bir önemli husus daha hatırlanmalı, Hocalı
katliamının bir parçası olan D
ağlık Karabağ ihtilafı henüz çözüme
kavuşmamış olup, Ermenistan, BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek halen
Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmektedir.

Bu sorun Azerbaycan’da bütün bir kuşağın ana
topraklardan kopmak ve göç etmenin ağır koşulları altında büyümek zorunda bırakmış
olup, halihazırda Güney Kafkasya’da barış, güvenlik ve istikrarın kurulmasına
esas engel teşekkül etmektedir.

Bu ihtilafın başladığı ilk günden itibaren
Azerbaycan’la dayanışma içinde olan Türkiye, toprak bütünlüğü, egemenlik ve
Azerbaycan’ın uluslararası tanınan sınırlarına saygı duyulması ilkeleri
çerçevesinde konunun barışçıl yollarla çözümlenmesine çaba harcayarak, tüm
ikili ve çok taraflı platformlarda, Azerbaycan’la birlikte, yorulmadan ve
istikameti şaşırmadan Azerbaycan’ın adil talebini savunmaktadır.

Türkiye bundan böyle de sözkonusu ihtilafın
çözümlenmesi yolunda elinden geleni yapacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 sene önce Hocalı
olaylarında hayatını kaybeden suçsuz Azeri kardeşlerimizin hatırası önünde bir
kez daha başımızı eğiyoruz.

dushanba - juma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Telefonla bilgi talepleri 14.00-17:00 saatleri arasında yanıtlanmaktadır.
01.01.2014
08.03.2014
21.03.2014
09.05.2014
28.07.2014 30.07.2014
01.09.2014
01.10.2014
04.10.2014 07.10.2014
29.10.2014
08.12.2014