24 Kasım Öğretmenler Günü Vesilesiyle Büyükelçi Namık Güner Erpul Tarafından Yapılan Konuşma

Namık Güner Erpul 24.11.2015

Üstün görev bilinci ile çalışan, bilginin güneşini, sıcaklığını hissettiren
bu anlayışla hizmet veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, bu uğurda
canlarını veren şehit öğretmenlerimizi sizlerin huzurunda rahmet ve saygı ile
anar ve mesleğe hizmeti geçen emekli öğretmenlerimize şükran duygularımı
sunarım.

Mesleğinin gereğini yerine getiren öğretmenlerimizin hakkının hiçbir şekilde
ödenemeyeceği ve çalışmalarının maddi değerlerle karşılanmasının mümkün
bulunmadığı, bilinci ile öğretmenlik mesleğinin ve meslek mensuplarının yılda
bir kez de olsa hatırlanması güzel bir duygudur.

Değerli öğretmen arkadaşlarım; Bilgi toplumunun temelini, bilginin
kaynağını, bilimsel düşünce ve bilişim teknolojisi oluşturmaktadır. Dünyamızda
hızlı bir değişimin yaşandığı bu dönemde, Ülkemizin de bu değişimden
etkilenmemesi mümkün değildir. Bilim ve teknolojinin sınır tanımadığı bu çağda
günümüzde elde edilen bilgiler hızla eskimekte ve yeni bilgiler üretilmektedir.
İletişim araçları toplumsal yapı ve kurumları değişime zorlamaktadır. Günümüz
bilgilerinin iletilmesinde gelişen teknoloji sayesinde toplumun bütün kesimini
düşünmeye, paylaşmaya ve topluma yararlı bir konumda etkin kılabilme
çalışılmaları hızla sürdürülmektedir. Bu konuda öylesine ileri adımlar atılmış
ki engelli vatandaşlarımızın bile kullanabileceği, göz hareketlerini ve beyin
dalgalarını algılayıp sistemi harekete geçiren,çalıştıran teknolojilere
ulaşılmış, adeta beynin sırlanırını çözmeye aday nitelikte seviyelere
gelinmiştir. Bizler bu hıza ayak uydurmamız ve öğrencilerimizi bu anlayışla
sistemin içerisinde yerlerini almaları için gecemizi gündüzümüze katmamız ve
kısır döngülerden kurtulmamız gerekir. Ülkemiz insanının geleceğini hazırlamak
gibi önemli bir sorumluluğu üslenen bir topluluk olarak bizler, Ulusal
çıkarlarımız doğrultusunda,yurt ve insan gerçeğine dayanan, çağın
değişimlerine uygun, toplumumuzun gereksinimlerini dikkate alan bir anlayışla,
eğitim sistemimizi akılcı,gerçekçi, doğru ve hızlı çözümler üreterek tek
vücut olarak, kaynaşmamız ve aynı ülkü doğrultusunda ilerlememiz gerekmektedir.

Böylesine önemli bir misyonu üslenen topluluk olarak, siz öğretmenler;
toplumdaki huzursuzluklar, problemler ve olaylara karşı kendinizi korumak için
bahçe duvarlarımızı yükseltmek yerine, bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir bir
konuma getirmenin mücadelesi içerisinde bulunmalısınız. Bu anlayışla ülkemiz
insanının her bir ferdinin değerli olduğunu asla unutmayıp, bu bilinçle hareket
etmelisiniz.

Büyük Atatürk "Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir, teknolojidir.
Ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında, düşüncesel eğitiminde kılavuzumuz
bilim ve teknik olacaktır. Bilim ve teknik için hiçbir kısıtlama ve koşul koyma
yoktur.

Büyük
ÖnderATATÜRK’ün
hedef gösterdiği muasır medeniyetlerin
oluşturduğu çağı yakalamak istiyorsak, bilginin önemini kavramak zorundayız.
Bilgiyi üretip, çağı yönlendirenler ve onu en iyi kullananlar gelişmiş toplumlardır.

Artık
çağımız bilgi çağıdır, bilginin oluştuğu ve mayalandığı yerler ise eğitim
kurumlarıdır. Bilginin kaynağı ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Eğer
ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkacaksa bu sizlerin üstün gayretlerinizle
ve Atatürk’ün
ifadesiyle“Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür
nesiller
” sayesinde olacaktır.


Bugünün çağdaş eğitiminde, bildiklerimizi tekrar eden eğitim
öğretim anlayışının yerine, bilgiyi kökleriyle kavrayan, öğrenmeyi öğrenen,
düşünmeyi, bağımsız karar verebilmeyi ve bilgiyi üretim süreçlerine aktarmayı
öğreten bir eğitim metodu uygulanmaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerimle; BaşöğretmenimizAtatürk’ün
yolunda
yürümekte olan ve güzel Ülkemizin Aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla
çalışan siz değerli öğretmenlerimizinÖğretmenler gününü kutluyor,hepinize
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

dushanba - juma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Telefonla bilgi talepleri 14.00-17:00 saatleri arasında yanıtlanmaktadır.
01.01.2014
08.03.2014
21.03.2014
09.05.2014
28.07.2014 30.07.2014
01.09.2014
01.10.2014
04.10.2014 07.10.2014
29.10.2014
08.12.2014