29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu konuşması

Ahemt Başar Şen 30.10.2017

Saygıdeğer Oliy Majlis Senatosu Başkanı,

Saygıdeğer Başbakan Yardımcısı,

Özbekistan devlet kurumlarının ve
toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri,

Kordiplomatiğin seçkin mensupları,

Sevgili vatandaşlarım,

Aziz Özbek kardeşlerimiz,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94.yıldönümünü coşku ve kıvançla kutluyoruz. En büyük bayramımızda, bu gururgününde sevincimizi bizimle paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum. Hoşgeldiniz!

Şimdi sizlere Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını sunmak istiyorum.

“29EKİM CUMHURIYET BAYRAMI MESAJI

“Değerli vatandaşlarım,

Geleceğimizin teminatı sevgili gençler,

Aziz kardeşlerim,

Bugün, Türk Milleti olarak şanlıtarihimizde çok önemli bir dönüm noktasını, Cumhuriyetimizin ilanının 94’üncüsene-i devriyesini kutluyoruz.

Ülkemizde ve yurt dışında yaşayanmilyonlarca vatandaşımızın her birinin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, bin yıldır aziz vatantopraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahramanşehitlerimize Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum.

Başta Cumhuriyetimizin banisi, KurtuluşSavaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tümgazilerimizi de rahmetle, tazimle yâd ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti; asırlardırhürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil birmilletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir.

Türk Milleti, 29 Ekim 1923’te bir kezdaha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiçkimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir.

“Hasta Adam” ilan ettikleri Osmanlınınmirasını talan için Anadolu’ya koşanlar, milletimizin cesareti, kararlığı vemücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşamış, Gazi’nin veciz ifadesiyle“geldikleri gibi gitmişlerdir.”

İstiklal Harbimizi zafere taşıyan,Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdikayaktadır.

15 Temmuz ihaneti karşısında,milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş,işte bu ruhun ifadesidir.

O gece kadını-erkeği, genci-yaşlısıylamilletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarınasahip çıkmışlardır.

“Bağımsızlık karakteri” olan böylenecip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz.“Millete efendilik yoktur, hizmetvardır” düsturuyla, hiçbir ayrım gözetmeden ülkemize en iyi şekilde hizmetetmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Son 15 yılda demokrasiden özgürlüklere,ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayatageçirdiğimiz tarihi reformlar, bu irademizin en açık ispatıdır.

Bugün, dünyadaki tüm mazlum vemağdurların umut kapısı Türkiye’dir.

Eli kanlı terör örgütlerinin hedefiolmamızın da başta gelen sebebi budur.

DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katilsürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz.Manşetlerle, tezgâhlarla, üzerimizesalınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuzadevam ediyoruz.

Dost ve kardeşlerimizin desteği,gönlünü ve gözünü ülkemize kilitlemiş mazlumların duası, aziz milletimizinbirlik ve beraberliğiyle, inşallah hedeflerimize ulaşacağız.

Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günüolan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimizesağlık, huzur ve esenlik diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun!

Cumhuriyetimizin 94’üncü kuruluşyıldönümü kutlu olsun!

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı”

Değerli Misafirler,

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletininBüyük Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz ölüm-kalım mücadelesinin, onurluduruşunun, vatan sevgisinin ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığıeserdir.

Cumhuriyetimizin genç yaşına rağmen 94yılda kökleşerek sağlam temeller oluşturduğunu görmek bizlere kıvançvermektedir.

13 milyonluk bir halk tarafından, büyükbadireler sonrasında, imkansızlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugünmodern bir devlete dönüşmüştür. 80 milyona ulaşan genç ve eğitimli nüfusu,rekabetçi işgücü, dinamik özel sektörü, gelişmiş yüksek teknolojik altyapısıylabüyük kalkınma atılımlarını başarıyla hayata geçirebilmiş, dünyanın 16. büyükekonomisidir.

Demokratik, laik, sosyal bir hukukdevleti olan Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgesinde bir yıldız gibi parlamakta, ekonomik,siyasi, askeri, insani ve demokratik gelişme bakımından en ileri düzeylere ulaşma
hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Türkiye, tüm dünyada gerçekleştirmekteolduğu insani yardım çalışmalarıyla da takdir toplamaktadır. Ülkemizde bulunan3 milyondan fazla Suriyeli, yarım milyona yakın Iraklı ile dünya çapında enfazla sığınmacıyı barındıran, milli gelirine oranla en fazla yardım verenülkedir.

Değerli Dostlar,

Ortak tarih, dil, din ve medeniyetkökenlerinden gelen Türk ve Özbek halkları, gönül bağlarını ve samimi kardeşlikhislerini tarih boyunca muhafaza etmişlerdir.

Bu tarih ve kader birliği nedeniyledirki, Özbekistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığınıntahkimine yönelik adımları da gönülden desteklemiş, Türk yatırımcı ve girişimcilermüstakil Özbekistan’ın kalkınmasında etkin rol oynamışlardır.

TİKA Koordinatörlüğü, UTBANK, UTİD, TSE,TRT, AA Temsilcilikleri ve Türk İlkokulu o dönemde Özbekistan’akazandırılmıştır. 1996 tarihli Ebedi Dostluk Anlaşması günümüzde değerini ve anlamınıkorumaktadır.

Değerli dostlar,

Özbekistan yönetiminin zorlu uluslararasıkonjonktüre rağmen başlattığı reform hareketi ve attığı isabetli adımlar,olumlu etkilerini her alanda, içeride ve dışarıda hissettirmektedir. Bu süreç Özbekistan’ınolduğu kadar, Orta Asya’nın da istikrarını ve refahını takviye ve tahkim edecek
potansiyele sahiptir. Özbekistan’ın başarısı bizleri mutlu edecek, başta
komşuları bütün kardeş halkların kazanç hanesine yazılacaktır.

Bizler, çeyrek asırlık kuruluş döneminitamamlayan kardeş Özbekistan ile ilişkilerimizde önümüzdeki 25 yıllara yönverecek yeni bir devrin açılışına tanıklık etmenin ve buna elimizden geldiğincekatkıda bulunmanın heyecanı içerisindeyiz. Çünkü kardeş halklarımız veülkelerimiz eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çok daha büyük potansiyelesahip, ortak başarılara namzettir.

Cumhurbaşkanlarımızın geçen yıl Kasımayında Semerkant’taki görüşmeleriyle başlayan yeni dönem Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in
Türkiye’ye geçen hafta gerçekleştirdiği son derece başarılı devlet ziyaretiyletaçlanmıştır.

Bu yıl Başbakan Yardımcısı düzeyindedört, Bakan düzeyinde ise ondan fazla karşılıklı ziyaret gerçekleştirmişbulunuyoruz. İlişkilerimizin farklı veçhelerini ilgilendiren ikili istişaremekanizmaları canlandırılmıştır. Bu çerçevede sekiz yıl aradan sonra ilk KEKToplantısı yapılmış, siyasi istişareler, ortak turizm çalıştayı, askeri diyalogtoplantısı, konsolosluk istişareleri ve anlaşma müzakerelerinin yarattığısinerjiyle sürdürülebilir bir gündem oluşturulmuştur. Düzenlenen dört iş forumuylamilyarlarca Dolarlık yeni yatırım potansiyeli ortaya çıkmıştır. İşçevrelerimizin Özbekistan’a olan güvenleri pekişmekte, iki ülkenin ulusalkamuoyları nezdindeki görünürlükleri artmaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in devletziyareti çerçevesinde ilişkilerimizin stratejik düzeye çıkarılmış olmasıgeleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturulabileceğimizin göstergesidir. İmzalananyirmiden fazla anlaşma bu yeni dönemin hukuki altyapısının ilk temeltaşlarıdır. Önümüzdeki dönemde bu anlaşmaların yürürlüğe girmesi, yüzde yüzTürk sermayesiyle faaliyet gösterecek “Ziraat Bank-Özbekistan”ın faaliyetegeçmesi, Türk vatandaşları için vize rejiminin basitleştirilmesi, İstanbul-Semerkantuçak seferlerinin başlatılması ve Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerinintamamlanması ile bayrak yarışının diğer merhalelerine ulaşılacaktır.

Bu vesileyle bizlere yol göstererekönümüzü açan, yapıcı ve verimli bir diyalog ortamı sağlayan Özbekistanhükümetine, Dışişleri Bakanlığındaki değerli meslektaşlarımıza, ortakçalışmalar yürüttüğümüz her düzeydeki yetkililere huzurlarınızda teşekkürlerimisunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugün,Cumhuriyetimizin kurucuları olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silaharkadaşlarını; vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğrunda canlarınıfeda eden tüm aziz şehitlerimizi; Türk vatanının ve Türk milletinin ebediyenvar oluşu için her şeylerini ortaya koyan kahraman gazilerimizi derin minnetduygularımızla ve rahmet niyazlarımızla anıyor, hatıraları önünde saygıylaeğiliyorum.

Sözlerime son vermeden önce, Bayramımızıhak ettiğince kutlayabilmemize katkıda bulunan tüm işadamlarımıza huzurlarınızda
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bayram coşkumuzu bizimle paylaştıklarıiçin Ali Meclis Senatosu Başkanı Sayın Nigmatulla Yuldashev Cenabı Alilerine,Özbekistandevletinin tüm yüksek temsilcilerine, Özbekistan Yoshlar Orkestrasına ve şefKamoliddin Orinbayev’e ve tüm misafirlerimize içten teşekkürlerimi ifade etmekistiyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutluyor, nicebayramlar diliyorum.

dushanba - juma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Telefonla bilgi talepleri 14.00-17:00 saatleri arasında yanıtlanmaktadır.
01.01.2014
08.03.2014
21.03.2014
09.05.2014
28.07.2014 30.07.2014
01.09.2014
01.10.2014
04.10.2014 07.10.2014
29.10.2014
08.12.2014